is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwolle als industriestad in 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruiken was ingericht, geheel omgebouwd en de nieuwste uitvind

den 13 Maart 1869, en is overgeschreven ten Hypotheekkantore te Zwolle den 7 April daaraanvolgende in deel 341, nommer 16; — verklarende partijen overigens geene titels van aankomst noch overschrijving ten Hypo-, theekkantore te kennen of te kunnen opgeven."

Den 10 October 1893 werd de Zoutziederij overgedragen ten name van den heer W. H. J. de Fraiture, van Breda. Onder zijn bestuur en beheer werd deze Zoutziederij, die nog naar oude ,'indingen in toepassing en practijk