Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwolsche Ijzergieterij erijvi^inefo^

Fabrieksterrein in vogelvlucht in 1915.

Door de heeren G. J.Wispelweij en J. Grieven werd in het jaar 1851 te Zwolle een ijzergieterij opgericht, waarin op 20 Juni 1851 de eerste gieting plaats had. De gieterij met bijbehoorend terrein had toen een oppervlakte van 341 M2. terwijl het bedrijf met slechts 7 werklieden werd aangevangen. Al spoedig bleek de inrichting te klein; na 2 jaren moest de gieterij een belangrijke uitbreiding ondergaan. Daaraan werd tevens verbonden, behalve kapperij en

poetslokaal, een bankwerkenj

k • 1— v,,;fmPrm van reoaratiën. Telken jare bleek uitbreiding

voor het monteeren van diverse gic w«™ *.» niuWin. .iat belaneriike

10 de iabrieit een zoouamgc vcigiuuuwg &~0> ^ ,

noodzakelijk, waardoor in het jaar 1!

Sluiten