Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kan in alle opzichten met de beste binnen- en bnitenlandsche fabrikaten concurreeren. Voor de bereiding worden alleen eerste klasse grondstoffen gebrnikt, die onder voortdurende controle staan van den chemicus der onderneming, welke over een keurig ingericht laboratorium beschikt.

Voor de fabrikatie wordt gebruik gemaakt van volgens de nieuwste constructie gebouwde molens, welke electrisch worden gedreven. De stroom hiervoor wordt geleverd door een e.gen krachtinstallatie met Dieselmotoren, welke installatie tevens het geheele dorp Nunspeet van electrisch licht voorziet.

De verf wordt in de verschillende molens steeds fijner gemalen en ten slotte nog gefiltreerd, terwijl de geheel up-to-date installatie een stofvrije behandeling waarborgt.

Ruime magazijnen geven gelegenheid tot zorgvuldige verpakking, terwijl de fabriek over e.gen timmerwerkplaats en drukkerij beschikt.

De Veluvine wordt naar alle werelddeelen geëxporteerd. Zij leent zich door haar groot weerstandsvermogen tegen alle atmosferische invloeden tot gebruik, zoowel voor de tropen als voor de Noordelijke landen.

De schitterende resultaten met de Veluvine-Japanlakken verkregen, zijn oorzaak, dat z,, overal en i„ groote hoeveelheden worden gebruikt. De grootste spoor- en tramwegmaatschappijen, staats- en gemeente-instellingen, lichamen, welke de hoogste eischen aan het schilderwerk stellen, zijn geregelde

Sluiten