Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afnemers. Ook die schilders, welke zich er op beroemen, dat zij het fijnste werk leveren, gebruiken alle Veluvine.

Het is dan ook niet te verwonderen, dat de enorme verhooging van den omzet uitbreiding der fabriek noodzakelijk maakte. Bijgaande foto geeft een beeld van het resultaat dier verbouwing. Niet alleen beantwoorden de ruime lokalen aan alle eischen, die aan doelmatige inrichting, hygiëne en aangename omgeving kunnen worden gesteld, ook uitwendig is gezorgd voor een aantrekkelijk, modern - geheel. •

Door het ruime gebruik van electrische drijfkracht is het aantal arbeiders betrekkelijk niet groot. Zij werken er onder zeer gunstige voorwaarden. Daar de Maatschappij het Copartnership-beginsel huldigt, heeft ieder lid van het vaste personeel niet alleen indirect, doch ook direct belang bij den vooruitgang der onderneming.

Het kon niet anders, of al deze maatregelen moesten doel treffen. De Veluvine is dan ook een product geworden, dat op de wereldmarkt gretig aftrek vindt.

De uitstekende eigenschappen der door haar geleverde Japanlak en bovendien haar coulante wijze van zaken doen, dragen er toe bij, dat de Maatschappij „De Veluwe" voortdurend in bloei toeneemt.

Sluiten