Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen tot een echt genot. Vooral in den zomer wordt hiervan dan ook een druk gebruik gemaakt.

Door het in dienst stellen van deze twee groote booten steeg het goederenvervoer belangrijk, zoowel voor het lokaal verkeer als voor de verbindingen met den stoombootdienst op Almelo, die tot een dagelijksche werd uitgebreid, en voor de streek langs de Dedemsvaart per Dedemsvaartsche Stoomtram, die een lijntje aanlegde van haar tramstation Brink naar de Thorbeckegracht te Zwolle, waar het agentschap is gevestigd, waargenomen door de Expeditie-firma Hermannus Visscher.

Het groote belang van een dergelijke directe boot-tramverbinding met een streek zoo vooruitgaande

ais aie, welke ae JJedemsvaartsche Stoomtram door rijdt, springt direct in het oog. Ook andere goederendiensten te water, eveneens onder het agentschap staande van de firma Hermannus Visscher te Zwolle, n.1. die op Zaandam en de Zaanstreek, op Sneek, Leeuwarden en langs den IJssel tot Arnhem, kunnen van deze verbindingen profiteeren.

Sluiten