Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een kijkje in een der lagerkelders.

De Zwolsche Bierbrouwerij van de firma H. T. J. Schaepman & Co. - Zwolle

De Zwolsche Bierbrouwerij, firma H. T. J. Schaepman & Co., is een der oudste industriëele ondernemingen in onze stad. Al wordt als het officieele oprichtingsjaar 1853 genoemd, veilig mag worden aangenomen, dat de brouwerij al sinds 1820 bestond, zii het dan nnk in hf>«rnpïnVnf>r ™,-m

In den beginne was de omzet gering, doch sedert nam de brouwerij steeds in bloei toe. Vooral na de verbetering

van het brouwwater, kreeg het Zwolsche Bier steeds beter

naam. In 1904 werd de fabriek geheel verbouwd en naar de

eiscnen aes tijas ingericht; brouwhuis, gistkelder en lagerkel-

vv.o „vtviv-ii iiigcijtm. cu mans verzenat ae Drouwenj

naar alle deelen van nu? InnH haar nm^lnl-t »n un

genoemd worden onder de eerste brouwerijen in den lande

Sluiten