Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevonden, voorlichting te geven omtrent de mogelijkheid van beschikbaarstelling van gemeentewege van geschikte terreinen voor handels- en industrieele ondernemingen en omtrent de wijze, waarop deze zaak door de Gemeente kan worden ter hand genomen.

Met name in het Oostelijk deel der stad zijn uitgestrekte terreinen tusschen de stad en de in aanbouw zijnde Centrale daarvoor beschikbaar en straks zullen spoor, kanaal en Centrale de Nijverheid gezamenlijk hun diensten aanbieden.

Drage dan de Centrale, wanneer zij haar stroom

gaat uitzenden, als een van deze drie factoren, er het hare toe bij, dat „Zwolle als Industriestad" zich ook verder krachtig ontwikkele!

Zóó eenvoudig is de electromotorj! De rechts liggende „rotor"=is het éénige bewegende deel.

Sluiten