Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boek-, Courant- en Steendrukkerij, Boekbinderij, van

DE ERVEN J. J. TUL

UITGEVERS TE ZWOLLE

Tegenwoordige gevel aan de Melkmarkt.

Wat zullen wij van ons bedrijf vertellen? Daarover zouden wij in zoo'n kort bestek niet uitgepraat raken, zoodat wij liever een greep doen uit hetgeen anderen zoo vriendelijk waren over ons werk te schrijven:

Ik heb de eer U de goede ontvangst te berichten van de 500 exemplaren van het werk, getiteld „Opleiding en examens van verplegenden".

Van de uitkomsten der goede zorgen, door U aan de uitvoering van het werk gewijd, "heeft de Centrale Gezondheidsraad met ingenomenheid kennis genomen. De Voorz. van den Centr. Gezondheidsraad, J. van Dam van Isselt, Utrecht.

Ik voeg hieraan toe een woord van bizonderen dank

Sluiten