Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Uw firma voor de voortreffelijke wijze, waarop door U het voormalig „CentraalComité" is bediend, waarover van de zijde van den vorigen Secretaris nooit anders dan met den grootsten lof is gewaagd. De SecrPenningm. van de Ned. Centr. Ver. tot bestr. der Tuberculose, J. H. van Gorkom, 's Gravenhage.

Zooeven ontvingen wij de kalenders. Ze zien er keurig uit. Gebr. Palthe, Almelo.

Ik moet U mijne ingenomenheid betuigen over de keurige aflevering van het boek. Het geheel is inderdaad zeer smaakvol uitgevallen, en ik hoop zeer, dat het U aan voldoening en waardeering van het werk niet zal ontbreken.

Vroegere toestand. Jhn L- R Teixeira de Mattos, 's Gravenhage.

Door de ontvangst van de eerste exemplaren van de Expeditieboeken voor mijn kantoor in den middag van 8 Mei j.1., en de ontvangst van de geheele oplaag van 894 ex. van 183 blz. in den morgen van

Sluiten