Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 Mei, hebt U zeer tot mijne tevredenheid getoond, welk een massa werk Uwe drukkerij in korten tijd kan afleveren, zonder dat daardoor de netheid en deugdelijkheid iets te wenschen overlaten. Ik maak Uwe firma daarover wel mijn compliment, welk ik vertrouw, dat U wel zult willen aanvaarden. De Directeur van het Spoorwegpostkantoor N°. 3.

Ik wensch U met een enkel woord te danken

Gedeelte van de zetterij.

Sluiten