Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een en ander ook bij de leden waardeering zal vinden. Mr. C. W. van der Pot, Zwolle.

Ik dank U zeer voor de uiterst vlugge gereedmaking der boeken voor bovengenoemde firma. Deze was èn over de afwerking èn over de spoedige aflevering hoogst tevreden. W. C. Gelton, Enschede.

Het album is zeer in den smaak gevallen bij de

Machinekamer.

deelnemers en werd door allen geprezen om zijn fraaie uitvoering en keurige afwerking.

Lasonder, Secr. Overijsselscbe Landb.-M'j

Met dankbaarheid erkennen wij, dat het album eer IrntictnrrwInrT is. waar iedereen od roemt en niei

het minst zij, die dit stuk een eereplaats hebben gegeven. Ik kan U geen beter dank betuigen dan daar,

Stereotypie.

Sluiten