Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Technische Beschrijving.

ang voordat er in de Gehoorzaal iets te zien was van electrische leidingen of toestellen, werden reeds tal van voorbereidende maatregelen getrof¬

fen, om den electrischen stroom der Centrale bijtijds en in ruime male tot binnen dat gebouw te kunnen brengen.

Bij het leggen van het leidingsnet in de stad werd rekening gehouden met het feit, dat vóór alles de Gehoorzaal aangesloten moest worden. En er was haast bij het werk, want toen in Juni 1907 definitief werd besloten de tentoonstelling in de laatste helft van October d. a. v. te houden, was er nog geen meter kabel in den grond gelegd.

Wij zeiden zooeven „definitief besloten", omdat de Directie der Electriciteitsfabriek bij hel besluit der Algemeene Commissie op 22 Mei, waarvan in het eerste gedeelte melding gemaakt is, zich voorloopig de vrijheid meende te moeten voorbehouden, bij onverhoopte vertraging van den bouw der Centrale, den datum der opening

Sluiten