Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voeg hierhij nog een gedempte eleelrische verlichting en men heeft het beeld, dat het vischvermaak bood.

Tot de amusementen moeten eindelijk nog gerekend worden de bierknijp, door den pachter van het gebouw, den heer Heins, in de linker-vestiaire ingericht, en het Japansche theehuis, door den heer van der Lyken, aan de tegenovergestelde zijde van den hoofdingang tot stand gebracht. Uit het druk gebruik, dat van deze gelegenheden is gemaakt, bleek hoezeer ze in den smaak van de bezoekers vielen.

Vanwege de tentoonstellingscommissie was nog gezorgd voor de algemeene verlichting van de gangen en de zalen, waartoe een 12-tal booglampen waren aangebracht. Maar was de tentoonstelling eenmaal geopend, dan ging hun schijn bijna geheel verloren door het sterke licht, dat van de verschillende stands uitging.

Ook uit het totale stroomverbruik der tentoonstelling blijkt, dat er aan licht geen gebrek was. Niet minder dan circa 250 P.K. werd in de Centrale vereischt om den noodigen stroom te leveren en men mag aannemen, dat, rekening houdende met het electriciteitsverbruik voor motoren, toch zeker wel meer dan 100.000 normaalkaarsen lichtsterkte in de Gehoorzaal is voortgebracht.

Was er dus alle zorg besteed aan de versiering en de verlichting der zalen en corridors, en tevens den bezoekers het noodige verschaft om hen, na het altijd

Sluiten