Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een keuken, die gedurende de uren, waarin met behulp van electrische strijkijzers een stapel linnengoed gestreken werd, heel wat damesbezoek trok.

Vermeldenswaardig is nog de electrische stofzuiginrichting door de firma Croon geëxposeerd. Door dit toestel is de mogelijkheid gegeven, zijn woonhuis te laten „schoonzuigen" zonder, zooals anders het geval is, de geheele buurt in opschudding te brengen. Weinigen zal het opgevallen zijn, dat het hek, de entree van de stand dezer firma vormende, geheel uit z.g. Bergmannbuis, dienende tot het beschermen van electrische geleiddraden, was vervaardigd. Uit een oogpunt van buizenmontage beschouwd, mag dit hek zeer zeker een meesterstukje genoemd worden.

Het aanleggen der ringleidingen in aansluiting op de transformatoren in den kelder was door de Commissie aan deze firma opgedragen.

Het zou ons te ver voeren in dit geschriftje alle stands op de rij af, in bijzonderheden te bespreken, ook zouden wij vreezen daarmede de aandacht van den lezer te verbeuren. We willen daarom liever eenige grepen doen uit het vele materiaal, dat ons ten dienste staat, zonder ons te binden aan de volgorde, waarin de stands waren geplaatst.

Van het nut, dat de electrische beweegkracht voor den juwelier kan hebben, gaf ons de heer W. van Rossum du Chattel een staaltje door zijne interessante inzending: een polijstmachine, die in bedrijf vertoond werd. Werden we hier overtuigd van de gemakkelijkheid, waarmede zelfs

Sluiten