Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer kleine hoeveelheden arbeid langs electrischen weg te verkrijgen zijn, in de stand der Handel-Maatschappij van R. S. Stokvis & Zonen bleek ten duidelijkste, dat ook motoren van meerdere paardekrachten voor de industrie een groot nut hebben. Het zwaar snorrend geluid van de cirkelzagen gaf een indruk van bedrijvigheid aan de tentoonstelling, al mocht zulks door den exploitant deiuitmuntende automatische piano's, den heer L. Valk, welke dichtbij een stand had, niet met onverdeeld genoegen worden geconstateerd.

Speciaal uit het oogpunt van veiligheid beschouwd waren de cirkelzagen uitstekend geconstrueerd, de anders zoo uiterst gevaarlijke sneldraaiende schijf was voor de bedienende hand vrijwel onbereikbaar. En de transportabele zaag was een mooie illustratie van de voordeelen der electrische drijfkracht: de motor voor het in beweging brengen van dit op wielen geplaatste toestel was in het onderste gedeelte ervan opgesteld, en kon met een buigzamen kabel aan de electrische leiding verbonden worden.

Een boormachine, voorzien van een ingenieuze inrichting tot wijziging der snelheid trok terecht de aandacht der bezoekers van deze stand, evenals het werktuig voor het maken van spiegaten in dikke houten balken.

Een andere toepassing van het electromotorisch bedrijf liet ons de Machinefabriek „Jaffa" Louis Smulders & Co. te Utrecht zien. Door de sneldraaiende beweging, welke de electromotoren verschaffen, zijn ze uitermate geschikt voor directe koppeling met centrifugaalpompen. Een tweetal

Sluiten