Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zulke electromotorpompen waren ingezonden, en legden een vleiende getuigenis af van de deugdelijkheid en nette afwerking van dit Nederlandsche fabrikaat.

De meest verschillende toepassingen van de electriciteit werden aangetroffen in de stands der 5 Leidsche of te Leiden vertegenwoordigde firma's, n.1. E. J. Ghoufour, Groeneveld, Ruempol & Co., Haaxman & Go., J. Roosen en de Electriciteits- en Gasmaatschappij voorheen De Vries & Stevens, die zich, evenals de firma H. Croon & Go., belasten met de levering en den aanleg van electrische leidingen, lampen en motoren in woonhuizen, werkplaatsen en fabrieken.

De firma E. J. Choufour had een uitgebreide collectie installatie-materiaal, gloei- en booglampen bijeengebracht, terwijl ze naast eenige houtbewerkingsmachines ook een drietal nuttige werktuigen exposeerde voor het slagersbedrijf. Vooral de z. g. „wieg", een vleeschhakmachine, met zware heen en weer wiegende cirkelsegmentvormige messen, boezemde veel belangstelling bij het publiek in.

Door deze firma was ook de gevelverlichting van de Gehoorzaal geleverd en gemonteerd.

De firma Groeneveld, Ruempol & Co., bracht naast eenige schakelborden van groote afmetingen, een complete diamantslijpers-inrichting. Voor Leiden heeft deze industrie wel is waar geen beteekenis, doch elk Nederlander moet voor deze nijverheid iets voelen, waar nog onlangs bij gelegenheid van de bewerking der Cullinan-diamant, de aandacht weer eens gevestigd is op de groote vlucht,

Sluiten