is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift der tentoonstelling van electriciteit in woning en ambacht, gehouden te Leiden 15 Oct. - 3 Nov. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de diamantslijperskunst in ons land genomen heeft.

Bijzonder vernuftig is het denkbeeld, den diamant met behulp van een sneldraaiend bronzen schijfje, op de snede met diamantpoeder bezet, door te zagen, in plaats van hem te kloven. Dergelijke zagen werden, met de gewone slijpersmolens, vertoond in de stand der firma Groeneveld, Ruempol & Co., natuurlijk alles door electriciteit aangedreven. Voor zulk werk, dat een regelmatige en snelle roteerende beweging eischt, is de electromotor al weer als geknipt.

Dezelfde firma exposeerde nog een werktuig op geheel ander gebied, n.1. een electrische haardroogmachine voor den kapper, bestaande uit een kleinen ventilator, die de lucht door een langs electrischen weg verhitte buis dreef. Onze dames kunnen dus nu „haardroging a la minute" eischen.

Electrische kooktoestellen waren ook voorhanden, trouwens, uit meerdere stands stegen voortdurend kleine stoomwolkjes uit verwarmingsapparaten op, voortgebracht door het universaal middel: de electrische energie.

Op het gebied van reclame-verlichting kwam de firma W. Haaxman & Co. als specialiteit uit. Op echt Amerikaansche wijze werd het er op toegelegd, de arglooze voorbijganger door brutale lichteffecten op te schrikken, zijn aandacht te trekken en hem tot lezing van de reclamewoorden te dwingen. Alleen de tallooze combinaties van licht- en kleurenwisselingen, die met electrische gloeilampen — en ook alleen met deze — op eenvoudige