Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boven de stand was een groot reclameschild aangebracht, waarvan de letters door circa 390 kleine matte gloeilampjes werden gevormd.

Terwijl deze inzending — ook al door dit schild — een groote wandvlakte noodig had, en om die reden op de gaanderij in de groote zaal was geplaatst, was beneden aan de tegenovergestelde zijde de inzending der Berlijnsche apparatenfabriek van Dr. Paul Meyer, in Holland vertegenwoordigd door de firma Max. Weinberger & Go., een plaats ingeruimd.

Zeer duidelijk bleek uit de geëxposeerde voorwerpen, dat men met weldoordachte en even goed uitgevoerde constructies te doen had. De apparaten voor hooge spanning vooral mogen niet onvermeld blijven wegens de afdoende middelen, waardoor het aanraken van onder de gevaarlijke spanning staande metaaldeelen onmogelijk was gemaakt.

Voor belangstellende bezoekers was de ingenieur der firma met de eigenaardige hoffelijkheid, onze militair aangelegde oostelijke naburen eigen, steeds bereid uitlegging te geven.

De firma's Schuurman, de Jong & Mair; Pb. J. Schut en L. Zélander, die allen de artikelen van buitenlandsche electrotechnische fabrieken hier te lande importeeren, hadden ook veel interessant materiaal ingezonden.

De eerstgenoemde firma exposeerde electrisch geleiddraad, afkomstig van de Henley Works te Londen en eenige meetinstrumenten uit de vermaarde fabrieken der

Sluiten