Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vooral van de wijze van monteeren der kabels. Door meerdere — ter demonstratie ten deele opengebroken — hulpstukken en een aantal fraai bewerkte kabeldoorsneden kon de inwendige constructie gemakkelijk gevolgd worden.

Aangezien de tentoongestelde modellen dezelfde waren, die speciaal voor het kabelnet der Gemeente Leiden vervaardigd zijn, zoo bleek hieruit, dat de geheele stand ten behoeve van deze expositie in elkaar gezet was.

Behalve voor de stand van de firma J. Roosen, die wij reeds vermeld hebben, was de beschikbare ruimte in de kleine concertzaal voornamelijk ingenomen door de inzending van de „Singer Manufacturing Company" en de fotografische inrichting van den heer Carel F. Hazenberg te Leiden.

De stand der Singer-Maatschappij was zóó ingericht, dat men ze aan alle kanten kon bezichtigen. Aan eene zijde waren machines voor het schoenmakersbedrijf, aan de andere naaimachines voor confectiewerk opgesteld. Twee electromotoren, elk van '/2 P.K., die men bepaald moest zoeken — zoo klein waren ze — konden de 10 machines gemakkelijk drijven. Alles was den ganschen dag in werking en meermalen gebeurde het, dat de bezoekers zich om deze stand verdrongen.

De heer Hazenberg was het deel van de kleine zaal afgestaan, grenzende aan het podium, tot het inrichten van een fotografisch atelier, waarbij voor de belichting uitsluitend van kwikdamplampen werd gebruik gemaakt. Heel wat hilariteit verwekte het feit, dat de natuurlijke

Sluiten