Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geëxposeerde machines. Er was o. a. een motor-dynamo van 30 P.K. aanwezig, die, hoewel allesbehalve op een vasten bodem geplaatst, toch zuiver en geruischloos liep. Ook de motoren van de bekende Nederlandsche firma Willem Smii te Slikkerveer, die met de pompen van de machinefabriek „Jaffa" gekoppeld waren, mochten gezien worden.

De Maatschappij de Laval te Amsterdam had een dynamo gezonden, direct gekoppeld met een harer bekende stoomturbines.

Vermelden we nu nog, dat de „Just" Wolfram- en de Zirconmetaaldraadgloeilampenfabrieken resp. vertegenwoordigers hadden gevonden in de firma's L. Zélander en Heringa & Wüthrich, dat de technische boekhandel gerepresenteerd werd door de firma's JE. E. Kluwer, Binger en Van Mantgem & De Does, en dat eindelijk een zestiental exposanten diverse voorwerpen, in min of meer verwijderd verband met de toepassingen der electriciteit staande, hadden ingezonden, dan meenen wij, dat de taak van den technischen verslaggever als geëindigd mag worden beschouwd.

Voor wij evenwel van de tentoonstelling scheiden, nog een enkele opmerking. Wie er heen gegaan is, om de nieuwste snufjes op het gebied der electrotechniek te zien, zal teleurgesteld de Stadsgehoorzaal hebben verlaten. Geen toestellen of constructies, waarvan de deugdelijkheid in de praktijk nog niet gebleken is, waren op deze expositie aanwezig. Laten we er dadelijk bijvoegen, dat

Sluiten