Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slot = Hoofdstuk.

angezien de tentoonstelling zich steeds in een druk bezoek bleef verheugen, besloot de Commissie van Uitvoering de tentoonstelling niet op

31 October, maar op Zondag 3 November te sluiten, nadat zij zich overtuigd had van de welwillende medewerking van het gemeentebestuur en de exposanten. Te gelijker tijd werd bekend gemaakt, dat van af Vrijdag 1 November de prijzen zoowel des avonds als overdag 25 ets. zouden bedragen, en dat Zondagmiddag de tentoonstelling voor slechts 10 ets. te bezichtigen zou zijn. Deze maatregel viel zeer in den smaak van het Leidsche publiek, dat zich hoe langer hoe meer tot de electrische wonderkracht aangetrokken gevoelde en duizenden werden in staat gesteld de tentoonstelling gedurende de laatste dagen voor het eerst te bezoeken. Vermeldenswaardig is, dat het Vrijdag 1 Nov., sedert de opening der tentoonstelling, de drukst bezochte dag was; 2400 betalende personen, waaronder een groot aantal werklieden der groote Leidsche fabrieken, bezochten

4

Sluiten