Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien dag de Gehoorzaal, en dank zij de genomen maatregelen liep steeds alles ordelijk en geregeld af.

't Was, zooals ieder begrijpen kan voor de Tentoonstellings-Commissie een drukke tijd geweest; dagelijks bevonden de leden zich in het bureau der tentoonstelling waar eiken avond om tien uur een vergadering plaats vond. Voor de controle aan den ingang en voor het bevorderen der circulatie waren steeds eenige leden in de tentoonstellingszalen aanwezig, daarbij op verdienstelijke wijze bijgestaan door den administrateur, den Heer G. J. van der Maaten, en een groot aantal suppoosten en brandwachten. (Voor brandgevaar waren in 't bijzonder strenge voorzorgsmaatregelen genomen).

Voor allen die aan het welslagen van de Tentoonstelling hadden meegewerkt was het een gevoel van voldoening dat de sluiting samenviel met het oogenblik dat het succes zijn toppunt bereikt had. Des Zondagsmiddags en 's avonds waren talrijke bezoekers voor het laatst de electrische tentoonstelling komen zien en vooral van de electrische amusementen komen genieten. Iedereen liep

rond met de gedachte; vandaag voor het laatst morgen

zal al het licht gedoofd zijn, morgen wordt reeds met afbreken en inpakken begonnen.

Om elf uur precies g&f een groote electrische bel het sein dat het einde gekomen was en toen het publiek de Gehoorzaal had verlaten, bleven de Commissieleden en exposanten alleen achter en begaven zich naar de receptiekamer en het bureau van de Tentoonstelling om het afscheid feestelijk samen te vieren.

Sluiten