Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met weemoed in het hart, dankte de energieke President van de Uitvoeringscommissie allen, die aan het succes van deze Electrische Tentoonstelling hadden medegewerkt. Hij noemde o. a. de particulieren, die door de deelneming aan het garantiefonds de tentoonstelling mogelijk maakten, het gemeentebestuur, dat de localiteit beschikbaar stolde en een subsidie toezegde, de verschillende commissiën, in het bijzonder de eerevoorzitter der algemeene commissie, en eindelijk, lest best, de exposanten, vertegenwoordigers van verschillende firma's in het binnen- en buitenland, zonder wier medewerking een tentoonstelling nooit had kunnen slagen, niet eens had kunnen plaats hebben. Voor sommigen der exposanten heeft deze tentoonstelling reeds een direct resultaat opgeleverd, zeide de president, voor allen zeker in indirecten zin. Gij hebt reclame gemaakt voor de electriciteit in onze stad en voor haar toepassingen zal men weer tot U moeten komen.

Hij eindigde met de verzekering, dat deze Electrische Tentoonstelling met gulden letters zal geschreven staan in de geschiedenis van onze stad en er toe medewerken, dat de Electrische Centrale zal bloeien en met haar bloei bijdragen tot het welzijn van onze gemeente.

Er i;ing een luid en geestdriftig hoezee op na deze enthusiaste woorden en hoog werd het glas geheven voor den Voorzitter allereerst die, al noemde hij zichzelf niet, zeker in de eerste plaats had moeten genoemd worden in verband met het groote succes, dat door deze tentoonstelling is bereikt.

Sluiten