is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift der tentoonstelling van electriciteit in woning en ambacht, gehouden te Leiden 15 Oct. - 3 Nov. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen gebruik gemaakt, de subsidies van de V ereenigingen Leiden's Belang en Bouwkunst en van het Departement Leiden van de Maatschappij van Nijverheid werden teruggegeven. De tentoonstelling leverde nog een belangrijk batig saldo op, al zal men uit bijgaande staten kunnen zien, dat er ook zeer groote kosten zijn gemaakt.

Indien men de eerste voorloopige begrooting met de afrekening vergelijkt, is het duidelijk te zien, dat de Tentoonstellings-Commissie haar taak breed opgevat heeft en hierin lag voor een groot deel het geheim van het welslagen.

Bekroningen.

De jury bestond uit de heeren: H. C. J. Gritters, dir. van het gem. electrisch bedrijf te Rotterdam, voorzitter, J. G. Bellaar Spruyt, electro-technisch ingenieur te Haarlem, H. A. Blom, leeraar in de electro-techniek aan Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, H. E. Bunnik, directeur van den gemeentelijken telefoondienst te s-Gravenhage, en M. G. F. J. Gosijn, verificateur van s Rijks Zeeinstrumenten te Leiden.

Bekroond werden met een eere-diploma: Gebrs. Reinke, Leiden, H. Croon & Co., Rotterdam, Handelmaatschappij van R. S. Stokvis en Zonen, Rotterdam, Electriciteitsmaatschappij Lahmeyer, 's-Gravenhage, Machinefabriek „Jafïa" Louis Smulders & Co., Utrecht, Paul Meyer Act. Gesellschaft, Berlijn, Kettner's Pianohandel, Amsterdam, The Singer Manufacturing Company, Amsterdam, Dr. Cas-