is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift der tentoonstelling van electriciteit in woning en ambacht, gehouden te Leiden 15 Oct. - 3 Nov. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN.

Inkomsten. Uitgaven.

Subsidies: Subsidies:

Depart. Leiden der M!i van Nijverheid ... f 300 — Depart. Leiden der M'S van Nijverheid ... f 300 —

Vereeniging Leidens Belang „ 100 — Vereeniging Leidens Belang n 100

Vereeniging Bouwkunst „ 75 — Vereeniging Bouwkunst » 75

Waarborgfonds » 4987 50 Waarborgfonds n 4987 o0

Opbrengst der Plaatsgelden. . „2222 50 [ Onderhoud en Reparatie der Gehoorzaal . . „ 616 93

Opbrengst der Entrées: Aanbrengen en afbreken der electrische

17.177 a 35 Cts f 6011.95 j geleidingen voor licht- en krachtoverbren-

9.732 a 25 Cts „2433.— | ging naar de stands en voor feestverlichting «1210 63

1.428 a 10 Cts. 142.80 j Kosten van Electrische Stroom, Gas en Water „ 473 84

ii 8587 7.) Reclame n 490 65

Opbrengst der Visscherij: Drukwerk, Diploma's etc n 356 58

10.276 a 10 (.ts „ 1027 60 Versiering der Feestzaal, inrichting der Elec-

Winst Exploilatie Catalogus „ 140 60 trische Visscherij en bureau der Tentoonstelling ii 1955 79°

X Technische Voordrachten, Muziek etc.. . . „ 1909 6;)

Administratie, Bediening en Bewaking. . . n 872 96

Receptiekosten n 1^5 91

Diverse onkosten "... „ 63 85

Voordeelig Saldo „ 3901 65°

ƒ■ 17440 95 I f 17440 I 95