Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandeel op een doorloopende personeele entréekaart. Mocht dit garantie-fonds door te weinig belangstelling der burgerij niet bijeenkomen, dan zal op andere wijze in het geraamd tekort vooraf dienen te worden voorzien.

Resumeerende, stelt de commissie van voorbereiding voor de tentoonstelling van Electriciteit in woning en ambacht te doen plaats hebben in de Stadsgehoorzaal van 15 October tot en met 31 October a.s. en op de wijze zooals hierboven is uiteengezet. Bovendien adviseert de commissie voor deze tentoonstelling uit te trekken een bedrag van 4400 gulden, wordende het geraamd tekort ad 2000 gulden zoo mogelijk gedekt door een garantiefonds van 3000 gulden, bijeen te brengen door de ingezetenen van Leiden.

v. DOESBURGH, Voorzitter.

E L. Th. HOOGENSTRAATEN, Secretaris.

Leiden, 10 Mei 1907.

Sluiten