Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. de best geslaagde démonstratie van een compleet electromechanisch kleinbedrijf;

c. de meest volledige inzending van toestellen voor verlichting, verwarming, ventilatie, beweegkracht enz., ten dienste van de huishouding;

d. de best geslaagde démonstratie van nuttige toepassingen der electriciteit in woonhuizen;

e. de meest doeltreffende reclame-verlichting;

f. de meest volledige inzending op electro-medisch gebied;

g. de meest smaakvolle uitstalling;

h. inzendingen, welke naar het oordeel der jury daarvoor in aanmerking komen, en niet onder de rubrieken a tot en met g vallen.

Art. 6.

Aanvraag voor plaatsruimte.

De aanvraag tot exposeeren geschiedt door toezending aan de Commissie, na invulling en onderteekening van het hierbij gevoegde formulier.

Aanvragen, welke na 31 Augustus 1907 bij de Commissie inkomen, kunnen geweigerd worden.

De Commissie beslist over de definitieve plaatsing der goederen, waarbij zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de wenschen der tentoonstellers.

Art. 7.

Plaatshuur.

Voor plaatshuur, daaronder begrepen het bewaren der emballage, geldt het navolgende tarief:

Sluiten