Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De in de eerste alinea bedoelde toegangsbewijzen zijn strikt persoonlijk, en worden ingetrokken, wanneer een ander dan de rechthebbende daarvan gebruik maakt.

Art. 17.

Levering van electriciteit.

De benoodigdè stroom wordt den inzenders kosteloos verstrekt.

De Electriciteitsfabriek levert 3-phasen wisselstroom (draaistroom) met 100 pool wisselingen per secunde. De spanning bedraagt 125 Volt tusschen iedere phase en den nulleider en 216 Volt tusschen de drie phasen onderling.

Vanwege de Commissie worden langs de muren van de tentoonstellingslokalen hoofdleidingen gelegd en de noodige vertakkingen aangebracht; de aanleg voor stroomverbruik in aansluiting op genoemde vertakkingen wordt door de tentoonstellers bezorgd, waarbij door hen direct aan de aftakkingsplaats een passende hoofdsmeltverbinding is aan te brengen. Installatiën met een capaciteit boven 2 K.W. zijn steeds 3-phasig aan te sluiten.

Alle toestellen, welke met één-phasigen wisselstroom gevoed worden, zullen tusschen een der phasen en den nulleider geschakeld worden.

De installaties der inzenders zullen, ter beoordeeling van de Directie der Electriciteitsfabriek, moeten voldoen aan de laatste veiligheidsvoorschriften voor sterkstroominstallaties, vastgesteld door de Vakafdeeling voor Electrotechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Sluiten