Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fabriekarbeiders en Loontrekkenden

ONGEVALLEN

1. MARKEN Je. (J. C. van). La Question ouvrière a la Fabrique néerlandaise de levüre et d'alcool. Essai desolution pratique.

Paris 1881.

2. TUTEIN NOLTHENIUS (R. P. J.). Het wetsontwerp der ongevallen-verzekering. Rede gehouden te Tiel op 1 Juli ? ?

3. WESTEROUWEN VAN MEETEREN (F. W.). MedeLijden en Mede-Werken. Mededeelingen omtrent Ongelukken bij den arbeid.

Uitgave van de Nederlandsclie Vereeniging tot Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen.

Amsterdam 1890.

4. - - Verplichte Pensionneering van Invaliede

Loontrekkenden.

Amsterdam 1897.

5. Verslag van de werkzaamheden der (Staatscommissie, ingesteld bij K. B. van 31 Juli 1895, No. 21. (Invalide werklieden recht te doen erlangen op geldelijke uitkeeringen.)

's-Gravenhage 1898.

6. Verplichte verzekering van Loontrekkenden tegen de gevolgen van Invaliditeit en Ouderdom. Rapport op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht.

Amsterdam 1899.

7. Verslagen van de Eerste, Tweede en Derde af deeling der Staatscommissie van Arbeids-Enquête aangaande onderscheidene takken van bedrijf, gehouden te 's-Gravenhage van 13 Januari tot en met 19 Maart 1892.

8. Nederlandsclie Vereeniging tot Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen. Mededeelingen omtrent maatregelen ter voorkoming van ongelukken. No. 1—11. 1891—1892.

9. Derde verslag van het Museum van Voorwerpen ter voorkoming van ongelukken en ziekten in Fabrieken en Werkplaatsen. 1893—1894.

Sluiten