Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijziging statuten 1892 y

Eerste jaarverslag 1891—189.!, ueiue

id. 1894. vproadering van belanghebbenden bij den

58' zuivelhandel tusschen Nederland en (ivoot-Bnttom^ i inn in WinnllPStcr-HoilSG t6 TjOIMIgïIj Op 24* Juni 1891. Uitgegeven door de Nederlandsche Kamei van Koophandel te Londen.

59. Het° vernietigen van

te Londen 1900.

Landbouw

1. ALLEN RANSOME (J0- The Implements of Agriculture.

T5EMMEI iEnTde J. M. van). Over do zamenstelhng en den 2' ^T fonZrten die voor de Meekrapcultuur geschikt zijn.

Haarlem 1864. , ,,

(Overdruk Tijdschrift van Nijverheid Dl. v, stuk .

3. HULS (N. P. J-). Malkekoernes Behandhng Sommer og

Yinter.

4. FABER (HARALD). On Water in Danish Butter. _Lond^l89ó^^ undviehzuchtimwestlichen Canada.

6 KLEEF (HENDRIK van). Verslag van eemge proeven V hot voeren van Mangelwortel. Opgemaakt uit de Cm doe» den Heer vfn Kleef, handen aan do Maatschappij ter bevordering van den Landbouw.

, 1 ANGE^oïoH.)^og. E. ROSTRTJP- De danskeFoderurter Udgivet of det Kongelige Laudhusholdningsselskap.

8. mSS. van)7'Het Beetwortel-Suikercontract. Academisch Proefschrift.

Amsterdam 1896.

Sluiten