Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ 20. Mededeelingen en Handelingen van de Geldersche Maatschappij van Landbouw.

1847—1850.

21. Mededeelingen en Berichten van idem.

1851—1685.

22. Mededeelingen en Berichten der Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw.

1886, 1893—1900.

1886, 1893, 1894, 1896 incompleet.

23. Verslagen der Algemeene Vergaderingen van het Genootschap ter bevordering van den Landbouw in de provincie Drenthe,

1845, 1846, 1848-1853.

24. Rapport der Commissie van de Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in de provincie Zeeland.

Middelburg 1846.

25. Algemeene Koninklijke Landbouw-Vereeniging. Vergaderingen 1854—1862.

26. Beantwoorde Prijsvragen.

Droogleggen van Landerijen. 1858.

Wisselbouwerij. 1860.

Zomer- en Winterstalvoedering. 1860.

27. Verslag van de Stoomcultuur in Engeland en hare toepassing in Nederland door G. J. van den Bosch Jr. 1861.

28. Verhandelingen uitgegeven door de Maatschappij ter bevordering van den Landbouw, te Amsterdam.

1778—1832.

29. Jaarboekje van idem. 1848, 1849, 1851—1857, 1857—1860. 1-13 j. g.

30. Mededeelingen en Berigten van het Hoofdbestuur en van de af deelingen der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. 1848—1877.

31. Beknopt overzicht van de oprichting en werkzaamheden der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, gedurende haar 50-jarig bestaan 1847—1897.

32. Staat van den Landbouw in het Koningrijk van Holland gedurende den jare Opgemaakt door den Commissaris

van Landbouw bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken. 1806, 1807, 1808.

33. Verbaal van het verhandelde in de algemeene vergadering van afgevaardigden uit de commissiën van landbouw, gehouden in 1806, 1807, 1808, 1809, 1815.

Sluiten