Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. VERWIJNEN (J. J.). De „Electra". Maatschappij voor Electrische Stations te Amsterdam.

(Overdruk uit „De Natuur," 1895).

5. Eerste gedeelte der Veiligheidsvoorschriften voor Electrische sterkstroominstallaties.

Vastgesteld door de vakafdeeling voor Electrotechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in haar vergadering van 7 April 1900.

Delft 1900.

6. Rapport Electrische Centrale (Advies aangaande Electriciteitsfabriek te Haarlem). 1901.

Scheikunde

1. BOON MESCH (A. H. van der). Leerboek der Scheikunde met toepassing op Kunsten en Fabryken. 3 Dl.

Delft 1835.

2. DALTON (JOHN). A New System of Chemical Philosophy.

Manchester and London 1827.

Idem. Second Edition.

London 1842.

3. GUNNUNG (J. J. W.). Onderzoek naar den oorsprongen de scheikundige natuur van eenige Nederlandsche Wateren.

Utrecht 1853.

4. LAPA (J. I. F.). Chimica agricola on Estudo analytico dos Ferrenos, dos Plantos e dos Estrumes.

Lisboa 1875.

Technologie

1. BOON MESCH (A. H. van der). Over de oorzaken van de ondeugdzaamheid en spoedige vergankelijkheid van het Papier en de middelen om deze gebreken te ontdekken.

Amsterdam 1847.

2. GRESHOFF (Dr. M.). Over de deugdelijkheid en het onderzoek van papier.

Met een verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en het door deze Mü- aan de Regeering ingediend adres in zake: Papier-contröle.

Leiden 1897.

Sluiten