Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. JUSTI (Johan Hendrik Gottlob van). Volledige verhandeling der Manufakturen en Fabrieken. Met verbeteringen en aanmerkingen van Johann Beckmann. Naar de 2do uitgave uit het Hoogduitsch vertaald door J. v. M., Az.

Utrecht mdcclxxii.

4. LAPA (,T. I. F.). Technologia Rural ou Artes chimicas, Agricolas e Florestaes.

Lisboa 1865, 1868.

5. ROSENSTIEHL (A.). Les premiers élóments de la Science de la couleur.

Mulhouse 1884.

6. STOPPEL AAR (Me. J. H. de). Het Papier in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen, inzonderheid in Zeeland.

Middelburg 1869.

7. Een woord over nieuwe grondstoffen voor papier, met monsters van de proeven, geleverd op de Algemeene tentoonstelling van Nederlandsche Nijverheid en Kunst, gehouden te Amsterdam in het Paleis voor Volksvlijt 1866.

8. Official Reports of the Duty Trials of the Providence high service engines, and contracts under which the engines were constructed.

New-York 1876.

Plantkunde

1. GRESHOFF (Dr. M.). Nuttige Indische planten. Afl. I—V. Uitgave van het Koloniaal Museum te Haarlem.

Amsterdam.

2. KOPS (Jan). Magazijn van den Vaderlandschen landbouw. Deel I—VI.

Haarlem 1804—1814.

Dierkunde

1. BERKHEY (Joannes le Francq van). Natuurlijke historie van het rundvee in Holland. Deel I—VI.

Leiden 1805—1811.

2. HENGE VELD (G. J.). De Rundveehandel en Runderpest van het Russische steppenvee.

Haarlem 1857.

3. LASTEYRIE (C. P.). Verhandeling over de Spaansche Schaapen, derzelver opvoeding, reizen, en wijze waarop zij

Sluiten