is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek der Nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschooren worden; het wassclien der wolle, en koophandel met dezelve; alsmede over de oorzaken van de fijnte der wollen. Uit liet Fransch vertaald.

Haarlem 1801.

4. NUMAN (De. A.). Yee- en Artsenijkundig Magazijn. Derde deel.

Groningen 1837.

5. Verhandeling over de onvruchtbare runderen, bekend onder den naam van Kweenen, in verband tot sommige andere dieren met misvormde geslachtsdeelen.

Utrecht 1843.

6. NUYENS (A.). Genezing en voorkoming van het Monden Klauwzeer volgens het geneesmiddel van Dr. L. Moranti.

Amsterdam 1898.

7. De keuring van vee en vleesch in Nederland. Rapport uitgebracht door het Hoofdbestuur van de Maatschappij ter bevordering der veeartsenijkunde in Nederland.

Utrecht 1894.

8. De Runderpest, Bijlage tot de Landbouwcourant.

1865—1867.

Meteorologie

1. BERNELOT MOENS (H.). en R. P. J. TUTEIN NOLTHENIUS. Verslag over de waarnemingen in de Noordzee, omtrent de stroomen langs de Nederlandsche Kust in de jaren 1880—1882.

2. DALTON (JOHN.). Meteorological Observations and Essays Manchester and Londen 1834.

3. GAUCHEZ (VICTOR.). Conférence sur 1'application du mouvement de la mer.

Bruxelles 1881.

Bouwkunde

BURGERLIJKE BOUWKUNDE

1. GABUT (F.). Etude sur le volume et la qualité der eaux distribuées a Rome Antique.

Lyon 1891.