Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigsten December 1899, (met uitzondering van de beroepstelling- en de woningstatistiek).

Eerste Deel. Provincie Noordbrabant.

's-Gravenhage 1900.

Tweede Deel. Provincie Gelderland.

's-Gravenhage 1901.

Vijfde Deel. Provincie Zeeland.

's-Gravenliage 1902.

Zesde Deel. Provincie Utrecht.

's-Gravenliage 1901.

Zevende Deel. Provincie Friesland.

's-Gravenhage 1901.

Wijsbegeerte, Zedekunde, Onderwijs, Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen

WIJSBEGEERTE

1. JOBERT (ANTOINE CLOUDE GABRIEL). Ideas, or Outlines of a New System of Philosophy.

Londen 1848.

ONDERWIJS EN OPVOEDING

1. FLOH (J. H.). Handleiding tot het oprigten en in stand houden van voor den Mensch en den Burgerstaat, zoo hoogst nuttige Industrie-Scholen.

Zutphen 1813.

2. KRUSEMAN (A. C.). Het Teekenonderwijs op de lagere school. (Niet in den handel).

Haarlem, z j.

3. LOOS (Dr. D. de). Het voorbereidend onderwijs voor officieren bij het leger.

Leeuwarden 1886.

4 . De eind-examens der Hoogere Burgerscholen

niet vijfjarigen cursus.

Leeuwarden 1886.

5. Hooger- en Middelbaar-Onderwijs. Eerste

stuk. 1882.

6. Als voren. Tweede stuk.

Sluiten