Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAGEN VAN AMBACHTSSCHOLEN

1. Alkmaar en Omstreken 1893, 1894, 1896, 1897, 1898.

2. Arnhem 1891/1892—1897/1898.

3. Enschede (Fabrieksschool).

1886—1887.

4. Goes. 1888/1889—1891/1892.

5. 's-Gravenhage 1873, 1874, 1882, 1884, 1886.

6. Haarlem 1892—93.

7. Leeuwarden 1893/1894.

8. Leiden 1886, 1891, 1893/1894.

9. Middelburg 1881—1890.

10. Rotterdam 1892/1893, 1893/1894/ 1894/1895, 1899/1900.

11. Verslag van de Vereeniging: Maatschappij voor den Werkenden Stand, afdeeling Ambachtsscholen. 1893, 1894.

Amsterdam.

12. Bond van Directeuren van Ambachtsscholen in Nederland, Verslag van de Eerste Vergadering op 29 December 1891.

13. Verslag der vereeniging tot oprichting voor ambachten en beroepen te Amsterdam. 1894, 1896.

14. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het onderwijs in Handenarbeid in Nederland. Rapport uitgebracht door een commissie uit het Hoofdbestuur.

15. Programma der leergangen van de Nijverheidschool voor werk- en ambachtslieden der stad Antwerpen.

Antwerpen 1894.

16. Vereeniging ter bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverlieid in Nederland.

17de yerslag der Teekenschool voor Kunst-ambachten. Cursus 1889/90—1893/94, 1896/1897.

17. De beteekenis van het onderwijs in handenarbeid, z j.

Uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid.

18. Verslagen der Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs. 1891—1896.

Amsterdam.

19. Verslagen van de Kweekschool voor machinisten. 1879—1881, 1886—Sept. 1892—1893, Sept. 1894—1896.

Amsterdam.

20. Gedenkschriften betrekkelijk tot het Kweekschool voor de Zeevaart.

Amsterdam mdccxci.

Sluiten