Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Reeks. Deel i—ix.

9. Jaarboekje van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 1857 tot hedeu.

10. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

Afdeeling1 Letterkunde.

Dl. i—xii. (1855—1869).

Tweede Reeks ld. i—xn. (1871 -1883).

Derde ld. ld. i xii. (1884 - 1896).

Vierde ld. ld. i -iv 4 stuks. (1897- 1900).

11. Register op de Verslagen en Mededeelingen der Koninkl. Akad. van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde.

Derde reeks. Dl. i -xii.

Vierde reeks. Dl. i... tot heden.

12. Bekroonde Latijnsche dichtwerken. (E Legato .lacobi Henrici Hoeufft).

13. Tijdschift uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid.

Dl. i. tot heden.

Algemeene Register op idem.

Van Dl. i—xv.

Van ld. i—xxx. (1833—1867.)

Van ld. xxxi xl (1868—1880).

14. Octroy, verleend aan de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen binnen de stad Haarlem den 30 Julij 1761 door de Staten van Holland en West-Vriesland.

15. Historische en Letterkundige verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem.

Dl. i en ii. (1851 1853).

Haarlem.

16. Natuurkundige verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem.

Tweede verzameling. Dl. i- xxv. (1841—1868.)

Derde „ ld. i -v. Ie stuk. (1872—1887.

Haarlem.

17. Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles publiées par la Société Hollandaise des Sciences a Harlein.

Tome i -xxxix livraison 5. (1866—1896.)

Harlem.

Serie n. Tome i (1897 tot heden).

La Haye.

Sluiten