Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30. Algemeen Verslag van do Werkzaamheden, Rekening en Verantwoording, Lijst van geschenken en naamlijst der leden van het Instituut.

1878,1879; 1880 1881 tot heden.

31. Register op de werken van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847 -1869. Eerste gedeelte, Zaakregister.

Id. Tweede gedeelte, Personenregister.

32. Répertoire de Cartes, public par 1'Institut Royal des Ingénieurs Neêrlandais.

le gième Livraison.

La Haye 1854- -1868.

33. Koninklijk Instituut voor Ingenieurs.

Vakafdeeling voor Werktuig en Scheepsbouw.

Jaarverslag 1899 1900. [i -iv). (Zie sub 95 Tijdschriften.)

34. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

35. Koninklijk Instituut voor Ingenieurs.

Vakafdeeling voor Electrotechniek.

Notulen 1899 1900. (x).

Zie: Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek.

36. Koninklijk Instituut voor Ingenieurs.

Vakafdeeling voor Spoorwegbouw en Spoorweg-exploitatie. Eerste Leden-Vergadering gehouden op Zaterdag 3 Febr. 1900 te Haarlem.

37. „De Ingenieur". Orgaan der vereeniging van burgerlijke Ingenieurs (van af 1900 ook dat van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs).

1891 tot heden.

38. Register van: „De Ingenieur" over 1886- 1895.

39. Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek.

Stuk ii—ix. 1895 1896 1998/1899.

40. Verslag van de Commissie voor de opleiding van electrotechnische werklieden. 1897.

Zie: Koninklijk Instituut voor Ingenieurs.

41. Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

1874 tot heden.

Leiden.

42. Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Sluiten