Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIVERSE

1. Vereeniging: „Het Buitenland".

12e jaarverslag 1900.

2. Jaarverslag van de Vereeniging: „Centraal Bureau voor

Sociale adviesen" over liet eerste vereenigingsjaar loopende van 11 September 1899 tot 30 Juni 1900.

3. Eerste Jaarverslag der Vereeniging tot veredeling van liet

ambacht op 27 Februari 1899.

4. Vereeniging voor den Effectenhandel in Nederlandsch-Indië.

lste Verslag over 1899.

Batavia 1900.

5. Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.

le jaarverslag, 1898.

6. Voorstellen voor de bestemming van het batig saldo der

Nationale tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Juni 1900.

7. Verslag van het Hoofdbestuur der Nederlandsch Zuid-Afri-

kaansche Vereeniging over 1899.

8. Verslag van de Maatschappij voor Weldadigheid.

1826; 1834, 1838- 1858, 1884; 1889.

9. Delftsche Studenten-almanak voor 1901.

10. GABUT (F.). Etudes d'archéologie préhistorique.

Lyon 1901.

11. KING (A. F. M.). An Essay of the Ligation and Manage¬

ment of the Ambilical Cord at Childbirth.

Washington 1867

12. YOUNG (EDWARD). Special Report on Immigration;

accompanying information for immigrants. etc. W'asliington 1872.

Sluiten