Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORDEEL DER PERS

over onze Kalender voor het jaar 1905.

Bijzondere aandacht verdient zeker de fraaie kalender van de Steendrukkerij en Lithographische inrichting van de firma Kluppell & Ebeling te Arnhem. Zij bestaat uit zes goed geornamenteerde bladen, zwart op grijzen grond, waarvan elk versierd is met twee kijkjes op Arnhem of omliggende plaatsen, geteekend door F. Slager.

Nieuws van den Dag, Amsterdam.

Kluppell & Ebeling, steendrukkerij en lithographische kunstinrichting te Arnhem, geeft een tweemaandelijkschen kalender. Op elk der bladen zijn reproducties van potloodteekeningen, ontleend aan plekjes te Arnhem en omstreken. De teekeningen zijn zeer goed en uitstekend geslaagd. De afwerking van den kalender is prijzenswaardig.

De Telegraaf, Amsterdam.

Van de firma Kluppell & Ebeling, lithografische kunstinrichting te Arnhem, mochten wij een tweemaandelijkschen wandkalender ontvangen, meer speciaal gewijd aan Arnhem en omstreken, waarvan elk blad een zeer goed geslaagden afdruk bevat van een tweetal kiekjes, geteekend door F. Slager.

Die teekeningen — eenvoudig maar neergezet — getuigen voor een talentvolle hand. Er zijn er bij, zoo b. v. 't gezicht op 't kasteel van Doorwerth, 't landschap van Biljoen, Heelsum en een wintergezicht van Musis Sacrum te Arnhem, die inderdaad veel artistieks verraden. Het grijze fond van den kalender, waarin die teekeningen als in een lijst zijn omvat, lijkt ons een goede keuze om ze tot hun volle recht te doen komen

Controleur, Utrecht.

Bijzondere vermelding verdient de zeer mooie Wandkalender aangeboden door de Arnhemsche Steendrukkerij en Etiquettenfabriek, firma Kluppell & Ebeling, Verlengde Parkstraat alhier. Op een grijs met zwart fond zijn een twaalftal teekeningen aangebracht van Arnhem en Omstreken, opnemingen naar de natuur door den heer F. Slager, kunstschilder te 's Hertogenbosch. Afbeeldingen van Musis, Arnhem bij winter, Sonsbeek' Doorwerth, Beekhuizen, Biljoen, Wolfhezen, enz. De reproductie dezer teekeningen is uitstekend en geeft een hoog idee van het door deze firma geleverde werk.

Nieuwe Arnhemsche Courant.

Voor ditmaal beginnen wij met den mooien steendrukkalender der Arnhemsche firma Kluppell & F.beling. In gestyleerden rand zijn de verschillende vakken gezet. De geheele ondergrond is donker grijs met lichtgrijze vakken en witte uitsparingen. Het middenvak dient voor reclame, aan weerszijden daarvan staat op elk der zes bladen een teekening naar de natuur uit Arnhem en omstreken. Daarnaast de kalender, in klein cijfer en notitieruimte. De meeste ontvangers zullen hem wel een plaatsje aan den wand waardig keuren. Wekelijksche Aankondiger voor de Graphische Vakken.

Eine bedeutende Leistung reprasentiert der Kalender von Kluppell & Ebeling in Arnheim (Holland); er besteht aus sechs Blatt Querformat 32 X 49 cm. Jedes Blatt bringt zwei Hollandische Landschaften in Kornzeichnung, die alle mit vielem Verstandnis ausgeführt sind; die Umrahmung, auf welchen auch das Kalendarium untergebracht ist, zeigt ein recht gefalliges eigenartiges Ornament. Freie Künste

Fachblatt für Lithographie. - Wien.

Sluiten