is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze wijkarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan u toch moeielijk dezen aanbieden," en nu wees hij op een stoel zonder zitting, mot een opgespijkerd plankje. Ik nam plaats, terwijl ik zeide: „Waarop gij zitten kunt, daar kan ik het ook mede doen." Nadat ik plaats had genomen, zeide ik tot hem: „Maar zeg mij eens X...., hoe komt het toch, dat gij slechts stoelen zonder zittingen en bijna geen huisraad hebt?" Zijn antwoord was: „Ja, ik begrijp u wel, u wilt er mede zeggen: wanneer gij geen sterken drank gebruiktet, dan zou er alles heel anders uitzien." „Juist zoo X...., maar moet het met u zoo voortgaan? Weet het wel, straks moet gij rekenschap van al uw doen en laten geven, moet gij nu zoo in uw zonden sterven? Inwendig zijt gij overtuigd dat gij u zeiven en uw vrouw ongelukkig maakt, laat u dan door God waarschuwen, die door mij tot u spreekt. En wilt gij van den zondigen weg af, er is een Heiland, die u daartoe alles wil geven wat gij behoeft." X. kwam geheel onder den indruk en toen ik hem vroeg: „Wilt gij mij liet'genoegen doen, om getrouw de catechisatie 1 tij te wonen?" was zijn antwoord: „Daar geef ik u mijn hand op." Ik twijfelde nog aan zijn ernst en sprak: „Weet ge wel, dat, als gij mij er do hand opgeeft, dit een belofte is?" waarop hij hernam: „Ik weet heel goed wat ik doe, al heb ik ook op het oogenblik een borreltje gebruikt, ik kom voortaan trouw op de catechisatie." Hij heeft woord gehouden, legde belijdenis af en werd een getrouw kerkbezoeker. Kort na zijn belijdenis was hij 25 jaar getrouwd, ik bezocht hem in zijn nieuwe woning, waarheen hij verhuisd was. Nu zijn hart naar wat anders uitging , had hij het, volgens zijn zeggen, in de buurt, waar hij vroeger woonde, niet meer kunnen uithouden. „Wat zegt u van ons huisje," zeide hij tot mij, „nu kan ik u een goeden stoel aanbieden. Ik gevoel mij een geheel ander mensch en kan den Heer niet genoeg danken voor Zijn liefde." Kunt gij niet beseffen, waarde lezers, dat ik in stilte mijn dank bij den zijnen voegde?— Xog veel zou ik u van mijn huisbezoek kunnen mcdedeelen, maar wij kunnen niet over al te veel plaats in het verslag