Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ.

50

b. De equivalente cylindeïprojecties

c. De conforme ^

1. De projectie van Mercator ^

2. De conforme transversale cylinderprojectie •

3. De scheeve conforme cylinderprojectie

d. Conventioneele of onechte cylinderprojecties

HOOFDSTUK V.

56

Bijzondere projecties

HOOFDSTUK YI.

57

De aarde als ellipsoïde

HOOFDSTUK VII.

Projectiën voor de samenstelling der topographische kaarten van Nederlandsch-Indië. 66

a. Geschiedenis 68

b. De projectie van ^

c. De polyederprojectie ; ' "

d. Overbrenging van punten uit de conforme kegelprojectie m die van Bonne ^

en omgekeerd

BIJLAGEN.

86

Bepaling der <!> correctie

Geodetische constanten g3

Mathematische constanten ^

Lengte- en vlaktematen gg

Algemeene geodetische formules g7

Afmetingen in de MERCATOR-projeetie oq

Voorbeeld I. Berekening der afmetingen van een blad der kaart.............

Voorbeeld II. Berekening der coördinaten van een punt van het driehoeksne

op een blad der kaart uit de geographische lengte en breedte... 99 Voorbeeld III. Berekening van de geographische lengte en breedte van een drie-

hoekspunt uit de coördinaten in de polyederprojectie IUU

Voorbeeld IV. Berekening van de richtingshoeken, de lengte en de azimuts der verbindingslijn van twee punten in de projectie uit de coördinaten. Voorbeeld V. Berekening van de lengte en de azimuts eener driehoekszijde op het aardoppervlak uit de lengte en de azimuts van de verbindings-

lijn der eindpunten in de projectie ••

Voorbeeld VI. Berekening der coördinaten van een punt ten opzichte van de assen van een blad der kaart uit de coördinaten van dat punt ten opzichte van de assen van een aangrenzend blad ^

Tafel . 105

Tafel II 106

Tafel III

Sluiten