Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a' = a"

8'

C0S T i/ « dus ~ **

cos —

S' n cos T = jr,

C°sT

r s"

bijgevolg n = cos — cos —

en de slraalformule voor deze projectie luidt dus:

i

2 sin —

m = PT sm a" = w

V cos — cos —

De parallel waarvoor de vergelijking

s 1/ F r7 ,, .

cos — = 1/ » = V COS — cos — geldt, is equidistant; ^ 2i 2i

op de parallelcirkels 8' en $" wordt

r 1 /" J' r7

COS — V cos T ros —

a ~ ~F~ s" en a §"

V cos — cos — cos -

1 /^C°S 2

alzoo a' = a" = J/ —•—^77.

cos T

Een hijzonder geval van deze projectie doet zich voor, wanneer S' = 0,

8"

dus geen zone maar een segment afgebeeld wordt. Hierbij wordt n — cos en de straalformule luidt

$

2 sin —

2

Dl = ^

I/' *"

V cos —

M

4. De equivalente kegel (romp) projectie van Albers met twee equidistante parallelcirkels.

Evenals bij de kegelprojectie van de l'Isle bij twee equidistante parallelcirkels de meridianen (hoofdcirkels) op den waren afstand afgebeeld worden, kan ook bij gelijken eisch ten opzichte van de parallelcirkels equivalentie verkregen worden. Het projeclievlak is in dit geval de mantel van een alge-

Sluiten