Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De rechthoekige coördinaten x, y van een punt D, met het snijpunt van parallelcirkel en middenmeridiaan als oorsprong, worden gevonden uit

x — m sin ?

y — m (1 — cos ?) = 2 m sin2 —.

Jl

De hoek ? wordt hier echter door het lengteverschil > en de breedte <p evenzoo bepaald, als vroeger V = n > uit > en % gevonden werd, d. i. hier I = * sin y. Ondervolgende tafels geven een denkbeeld van de vervormingen ('). Waarde van 2 <u.

1 = 0° 15" 30° 45° 60° 75° 90° f =

0° 0° 0' 1° 55' 7° 21' 15° 20' 24° 50' 34° 55' 44° 51'

15° 0 0 1 48 6 53 14 26 23 29 33 9 42 49

30° 0 0 1 27 5 36 11 52 19 33 28 1 36 43

45° 0 0 0 58 3 45 8 9 13 42 20 4 26 52

60° 0 0 0 29 1 54 4 11 7 13 10 50 14 51

75° 0 0 0 8 0 31 1 9 1 57 3 4 4 18

90° 00 00 00 00 00 00 00

a = 1 + m2 cos2 f,

b = 1,

<" = -i- >2 C082 f,

4

de meridianen en parallellen snijden elkaar nagenoeg rechthoekig.

"Waarde van S = ab.

\ = 0° 15° 30° 45° 60° 75" 90° ? —

0° 1.000 1034 1.137 1.308 1.548 1.857 2.234

15° 1.000 1 032 1.128 1 287 1.508 1.792 2.135

30° 1.000 1.026 1.102 1 228 1.402 1.620 1.879

45° 1.000 1.017 1 068 1.150 1.262 1 399 1.556

60° 1.000 1.009 1.034 1.074 1.128 1 192 1.264

75° 1.000 1.002 1.009 1.020 1 034 1.050 1.068

90° 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Een andere vorm van de polykonische projectie is de orthogonale polykonische projectie, welke door het Ministerie van Oorlog in Engeland voor de afbeelding van grootere deelen der aardoppervlakte gebruikt wordt. De parallelcirkels worden hier alsvoren geteekend, de middenmeridiaan is equidislant; om

(') Zeer omvangrijke tafels die berekende coördinaten bevatten, zijn opgenomen in de „Projection tables of the U. S. Navy" — Bureau of Navigation Washington 1869.

Sluiten