Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

BIJZONDERE PROJECTIES.

Behalve de behandelde projecties bestaan er nog verschillende andere, die met een bepaald doel of in een bepaald land toepassing vinden. Een projectie, die nogal, hoewel minder dan vroeger toepassing vindt om het oostelijk of westelijk halfrond af te beelden, zij hier slechts vermeld, n. I. de globulaireprojectie. Om deze projectie te ontwerpen (tig. 50) worden equator en middelste meridiaan als een rechthoekig kruis geteekend. De cirkel met het snijpunt als middelpunt wordt, indien men het graadnet bijv. van 10° tot 10° wil teekenen, in 36 gelijke deelen, de beide rechte lijnen van af het snijpunt in 9 gelijke deelen verdeeld. Op deze wijze worden voor iederen meridiaan en parallel 3 snijpunten verkregen, waardoor een cirkel volkomen bepaald is.

De hier behandelde projectie wordt meer speciaal „de globulaire projectie" genaamd. In het algemeen verstaat men echter onder globulaire projecties die projectiemethoden, waarbij door afbeelding der meridianen en parallellen door kromme lijnen, getracht wordt den bolvorm der aarde bij bloote beschouwing van de kaart alleen reeds goed te doen uitkomen.

Sluiten