Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEPALING DER * CORRECTIE.

Hoewel in de noot op bladz. 7S gezegd werd, dat wanneer het terliair driehoeksnet in de kaartprojectie wordt berekend, het in het algemeen niet noodig zal zijn aan de op het aardoppervlak gemeten richtingen of hoeken correcties aan te brengen en in den regel de gemeten hoeken gebezigd mogen worden als die tusschen de rechte verbindingslijnen der hoekpunten, mag dit wanneer de afstanden te groot worden, (') niet meer geschieden. De hoeken tusschen de rechte lijnen, die de projectiën der driehoekspunten verbinden, mogen niet meer gelijk gesteld worden aan die tusschen de projecties der normale doorsneden op het aardoppervlak en aan elke richting moet de op bladz. 80 aangegeven correctie = [3] ym ?i-2 — [4] ?i-2 «1-2 worden aangebracht. Ter controle kan in eiken driehoek volgens de geodetische talels en formules het spherisch exces (2) worden berekend; dit moet gelijk zijn aan de som van de reducties der 3 hoeken met tegengesteld teeken.

(') Zie voor de toepassing der zoogenaamde </< correctie 0. a. Jaarverslagen Topographischen Dienst 1905 Bladz. 30 en 1907 Bladz. 52.

(*) Zijn de lengten der zijden van een driehoek P, P, P3

Si— % Si—s, Sa—3 de overstaande hoeken respectievelijk

B,> B„ B1}

en noemt men het spherisch exces e, dan is

B, + B, + B, = 180° + *

s = [a] Sl-2 Sl—3 sin B,

waarin Tal = —* tt, is te nemen voor de gemiddelde hoekpunten van den

2 NR boog 1

driehoek. Voor een maximum waarde van S = 100 KM is voor een berekening van ! tot in twee decimalen der secunden, het gebruik van logarithmen met vier decimalen voldoende.

Tafel van log [<*]. Berekening van het spherisch exces.

f log [«]

0° 1.40702 — 10

1 701 — 10

2 701 — 10

3 700 — 10

4 699 — 10

5 697 — 10

6 695 — 10

7 693 — 10

8 690 — 10

P, A

Driehoek P, B

P.' D

B,

log [«]

log Si—3 log S2—5

log sin B,

log S

s

Sluiten