Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zegt dat Hamlet een weifelaar was die niet tot daden kwam. Hamlet is een talmer, Hamlet is daadloos. En omdat Hamlet daadloos is, is hij ondramatisch.

Dit is wel het summum van dramaturgisch onbegrip. Met die gemeenplaatsen uit de oude doos, maakt men het thans nog Shakespeare lastig.

Wat de Nachtwacht is voor Rembrandt, is de Hamlet voor Shakespeare: het groote keerpunt in zijn leven. Rembrandt zei er de romaansche vormenwereld vaarwel, dat wil zeggen, hij kwam er boven uil. Is het niet kenteekenend dat van dit werk Fromentin meende, dat het tegen alle manier, soms vlak tegen de draad in was geschilderd.

In den Hamlet zien wij eveneens den strijd tusschen germaanschen en romaanschen geest; wij hebben daar reeds in Laertes en Fortinbras op geduid. Hoe verdiepen zich hier zijn vernuftsspelingen. Hoe wordt zijn klaarheid hier eerst recht helderziend. Op Hamlet volgen Shakespeare's meest verdiepte stukken, de Macbeth, zijn fenomenaalste werk, zijn virtuozenstuk, King Lear, zijn massaalste, monumentaalste werk en de Storm, zyn zwanenzang.

In den Hamlet woedt de strijd tusschen rede en innig levensgevoel. Wij zullen zien dat de rede het gevoel beheerscht, maar dat boven, de leiding der rede een opperste leiding staat: thereare more tings in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy!

In de grafscène zegt een der doodgravers, er zijn drie soorten van handelen, to act, to do, and to perform. Wij zullen het accent der woorden in hun tegenstelling verscherpen, en vertalen: voorbereiden, handelen en oplossen. Dat is, een daad moet voorbereid, er moet gehandeld worden, een daad moet ondernomen, gedaan worden, en een daad moet volvoerd worden, zoodat zij naar bevrediging het gewilde oplost.

Sla nu het eenvoudigste, ik zou haast willen zeggen, het onnoozelste leerboek voor dramaturgie op en lees er wat in het drama de kunst van het voorbereiden beteekent. Er zijn er die gezegd hebben, de kunst van het drama schrijven, is de kunst van voorbereiden.

Nu dat is de waarheid van één kant gezien, maar toch hoe belangrijk is deze waarheid. Zij, deze kunst, bevat al heel wat van de uitrusting van den dramaschrijver, zij legt mijnen, zij laadt de atmosfeer, zij brengt de spanning te weeg. Op haar veerkracht

Sluiten