is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Hamlet-probleem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derden nacht Hamlet. Deze twee laatste nachten maakt de toeschouwer mee. Direct trekt Hamlet zijn vermomming aan. Stel U eens goed en aandachtig voor, wat een geweldige geesteswerkingen -spanning er toe noodig is om zoo iets in die situatie te vermogen.

Nu heeft een zekere tekst-critiek uit het feit, dat Hamlet zegt dat zijn moeder 2 maanden na zijn vaders dood hertrouwd is, en in de scène der tooneelopvoering Ophelia spreekt van 2X2 maanden, de meening geput, dat Hamlet dus eerst na twéé maanden zoover was, dat hij zijn eerste troef uitspeelde. Deze heeren hebben gevoelloos, het zoo gevoelig verwytende woordenspel dier twee niet begrepen, want iemand, een metteur en scene die gewoon de loop der gebeurtenissen volgt en de uren opteekent die Shakespaere aangeeft, ziet het volgende gebeuren.

Reeds den volgenden, dus den 4en dag verschijnt Hamlet bij Ophelia, die hem waanzinnig waant:

Mylord, as I was sewing in my closet,

Lord Hamlet, with his doublet all unbraced;

No hat upon his head; his stockings foul'd Ungarter'd, and down gyved to his ancle;

Pale as his shirt; his knees knocking eath other;

And with a look so piteous in purport As if he had been loosed out of heil To speak of horrors, he comes before me.

Hij begint dus zijn spel aanstonds! Ter zelfden stond bericht Polonius dit den koning. De ijdele vader geeft als oorzaak van Hamlet's waanzin op, dat Ophelia heiu afwees. De koning echter is argwanig, Polonius beraamt dan het plan, Hamlet te beluisteren. Actie dus van de tegenpartij. Laten we constateeren, dat er géén óógenblik zonder voorbereidende actie is. En goed geteld, heeft de tooneelvertooning op den 5en dag plaats; het tooneel met den biddenden koning, met zijn moeder en de dood van Polonius, vinden allen op den vijfden dag plaats. Men heeft daartoe slechts den tekst van Shakespeare te lezen, die uur en dag aangeeft. Voor alles, behalve hiervoor hebben de heeren commentators tijd gehad.

Wij zullen zien hoe belangrijk deze vijfde dag voor de behandeling is, tot waartoe de handeling dan reeds heeft gevoerd.

Hamlet moest den koning in zijn bidstonde dooden. Wat een weifelaar en talmer, het juiste oogenblik te laten voorbijgaan!