Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen waren de uitgangspunten reeds in Gerrit Groote aanwezig. De eerste dier stroomingen beweegt zich in de fraterhuizen, de tweede in de kloosters, de derde in het maatschappelijk leven.

Vroeger had men haast uitsluitend aandacht gewijd aan de moderne devoten uit de frater- en zusterhuizen, wier middelpunt Deventer en later Zwolle was. Delprat werd hun geschiedschrijver. Acquoy wijst op den grooten invloed, die ook is uitgegaan van de moderne devoten in het maatschappelijk leven. Moll gaf reeds iets in zijn Joh. Brugman, doch vele gegevens wachten nog op een bewerker.

Zelf deed hij ons het klooster en de kloostervereeniging van Windesheim kennen; hij wees ons op de groote beteekenis en den grooten invloed als schrijvers en kloosterhervormers van die moderne devoten, die zich als reguliere kanunniken van de orde van S. Augustinus in kloosters begaven.

Nadat we getracht hebben eenig inzicht te geven in het ontwaakt geestelijk leven dier tijden, waardoor Gerlach Peters ook werd aangegrepen, willen we overgaan tot het schetsen van zijn onmiddellijke omgeving.

Sluiten