Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Gerlach Petersz.

Zijn leven.

Nu zijn we dan eindelijk aan het leven van Gerlach Petersz. 't Smart me, dat ik nog maar zoo heel weinig geven zal; ik ben er van overtuigd iets gebrekkigs te leveren. Eerst een langdurig verkeer met hem, een langdurig indenken in zijn leven en geschriften, zou me misschien in staat stellen een duidelijk beeld van hem te ontwerpen. Doch hoe kunnen we eigenlijk een leven beschrijven van één, wiens geheele zijn op aarde was een afzondering van de wereld, een opgaan in God.

't Is een leven zonder wederwarigheden, de belangrijkste momenten uit zijn leven zijn, wanneer hij in zijn eenzame cel, aan alles onttogen, vol van vurige „mynne", juichte voor „den troon der hooge driemogendheid des Heeren' .

't Leven in verkeer met zoon mysticus is pijnlijke vermoeiing des geestes, omdat de grond van zijn leven is een rustelooze, een wanhopige strijd. Hij spreekt het vele malen uit, dat wij, zondaars, leven

Sluiten